Fortbildning!

Att hela tiden följa med i utvecklingen och att fortbilda sig är något vi strävar efter här på Gävle Fysioterapeuter. Därför har Nichlas Bergqvist varit nere i Göteborg på knäkongressen ”Projekt korsband” den 26-27/10.

Nichlas kommer även nu den 16-17/11 åka till Stockholm för att vara med på ett seminarium angående allvarliga knäskador hos barn.