Redcord

Forskning har påvisat att smärta och/eller inaktivitet ändrar signalflödet mellan hjärna och muskler, vilket innebär att det muskulära samspelet försämras som i sin tur leder till överbelastning/smärta då en del muskler jobbar för mycket och en del för lite. Syftet med Neurac metoden är att på ett standardiserat sätt finna dessa muskulära obalanser för att kunna återaktivera/stärka svaga muskler och avlasta de muskler som överarbetar, för att uppnå smärtlindring och ökad funktion.

Målet i behandlingen är att uppnå en så hög grad av neuromuskulär stimulering som möjligt, vilket uppvisat goda resultat vid behandling av smärta. Detta sker genom att behandlingen är viktkroppsbärande i red cord slingor samt att man använder en stimula som ger mekaniska vibrationer. Neurac metoden med Red Cord slingor medför även möjligheten att individanpassa belastningen så att behandlingen sker utan smärtan ökar/reproduceras, vilket medför minimering av smärtans negativa inverkan på muskelaktivitet och funktion.

Läs mer: http://www.redcord.se/