Aktiv rehabilitering

Postoperativ behandling
Efter en operation krävs det ofta träning för att god funktion ska uppnås. Vi bedömer och rehabiliterar din skada. Vi har bred och djup kunskap om rehabilitering efter ortopediska och kirurgiska ingrepp.