Mckenzie

McKenzie är ett koncept för diagnostik och behandling av besvär i rygg, nacke och andra leder. Unikt för metoden är att man använder upprepade rörelser för att se hur smärta och rörlighet förändras i syfte att klassificera besvären och samt att hitta en sk riktningspreferens.

Riktningspreferens innebär att rörelser i en riktning får smärtan att minska i utbredning och intensitet, medan rörelse i en annan riktning (oftast motsatt) ökar smärtan/besvären. Minskar smärtan i positiv riktning kallas det centralisering av smärtan, vilket indikerar god prognos.

Läs mer: http://www.mckenzie.se/