Ortopedisk manuell terapi (OMT)

OMT är ett specialistområde inom sjukgymnastik/fysioterapi som omfattar diagnostik, behandling och förebyggande åtgärder av smärta, symtom och funktionsnedsättningar i röelse-/stödjeapparaten (skelett, leder, muskler och nerver).

Undersökningen är systematisk med specifika manuella tester för att finna orsaken till uppkomna besvär. Inom OMT utgår man från ett helhetsperspektiv där kroppens olika funktioner i samverkan vägs in.

Efter undersökning och analys upprättas i samråd med patienten en behandlingsplan.

Behandlingen kan bestå av smärtlindrande, rörelseökande och stabiliserande åtgärder såsom mobilisering, manipulation och stabiliseringsträning.

Behandlingen syftar också till att delge patienten verktyg för fortsatt egenvård efter avslutad behandling.