Idrottsmedicin

Idrottsmedicin omfattar kunskapen om motion och idrott, behandling och förebyggande av sjukdomstillstånd och idrottsrelaterade skador. Uppkomna skador kan vara utlösta av akut trauma eller av överbelastning. Men hjälp av individuell analys av respektive skada lägger vi upp en rehabiliteringsplan med målsättning att om möjligt återgå till tidigare aktivitetsnivå. Vanliga idrottsrelaterade skador vi hanterar här på Gävle Fysioterapeuter är ligament och meniskskador, muskel och senskador.