Idrottsmedicin

Idrottsmedicin omfattar kunskapen om motion och idrott, behandling och förebyggande av sjukdomstillstånd och idrottsrelaterade skador med hjälp av rörelse och belastning samt med idrott förknippad aktivitet. Idrottsmedicin spänner över ämnen som traumatologi, medicin, fysiologi, prevention, rehabilitering. Vanliga motions och idrottsrelaterade skador vi möter här på Gävle Fysioterapeuter är traumatiska skador kopplat till knäleden, men även överbelastningsskador kopplat till leder, muskler och senor.